GIF outside Grid

GIF inside grid

GIF left first Grid

GIF left second Grid

GIF left third Grid

GIF left forth Grid

GIF right first Grid

GIF outside after Grid

GIF inside grid

GIF right third Grid